Iktikaf bermaksud berada dalam masjid dengan niat untuk melazimkan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia adalah ibadah yang telah lama disyariatkan dan al-Quran menunjukkan amalan iktikaf sudah wujud pada zaman Nabi Ibrahim. 

Firman Allah yang bermaksud: “Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim (tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membina Kaabah) tempat solat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang yang tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud.” (Surah al-Baqarah, ayat 125) 
Ulama sepakat mengatakan amalan iktikaf disyariatkan berdasarkan dalil sahih. Baginda SAW beriktikaf pada setiap Ramadan iaitu pada sepuluh akhirnya. Hukumnya adalah sunat muakkad (sunat yang sangat dituntut) pada bila-bila masa tanpa mengira Ramadan atau bulan lain. 


Iktifaf wajib jika bernazar 

Ada kala, iktikaf menjadi wajib apabila seseorang itu bernazar untuk melaksanakannya atas tujuan tertentu. 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, daripada Aisyah: “Sesungguhnya Nabi SAW telah beriktikaf dalam sepuluh hari terakhir Ramadan sehingga Baginda wafat, kemudian isteri-isterinya turut beriktikaf dalam tempoh itu.” 

Riwayat Baginda SAW beriktikaf selama sepuluh hari menunjukkan Baginda terasa hampirnya kedatangan ajalnya. Dengan demikian Baginda telah meluangkan lebih masa untuk mengerjakan ibadat, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menangis di depan-Nya. 
Al-Alamah Ibnu Rajab berkata: “Adapun sesungguhnya Rasulullah SAW telah beriktikaf dalam tempoh sepuluh hari terakhir Ramadan adalah menunggu kedatangan malam lailatulqadar, meluangkan masa dari kesibukannya, melapangkan kerisauannya dan berkhalwat bermunajat kepada Allah SWT, mengingatinya dan berdoa kepada-Nya.” 

Mereka yang mengerjakan amalan iktikaf adalah membatasi dirinya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan mengingati-Nya. Baginda memutuskan dirinya daripada kesibukan yang selalu dilalui. Tiada sebarang kerisauan dalam jangka masa itu melainkan untuk memperoleh keredaan Allah SWT. 

Rukun iktikaf ada empat iaitu niat, tinggal dalam masjid dan tidak melakukan perkara yang membatalkan iktikaf. Syarat orang yang beriktikaf ialah Islam, berakal, bersih dari haid, nifas dan junub, serta mendapat keizinan suaminya (bagi isteri) dan tidak (bagi perempuan) dalam edah.